Spindelnätsträff

Spindelnätet

15/9 skall spindelnätet ha träff hemma hos Birgitta Calvin klockan 14.00

Ring och anmäldig senast den 13/9

tel. nr 070-171 81 99.