Uppstartsträff onsdag 30/8

Uppstartsträff onsd 30/8

Vi träffas i den vanliga lokalen,

Handikappcentrum, kl 14.30.

OBS! Den nya tiden, som gäller i fortsättningen.