Gubbröra

Utskrift

 
 
Gubbröra är en symbol för Parkinsondrabbade, vi träffas
vid samma tillfällen som Spindelnätet, fast på annan plats.
Vi pratar och diskuterar om hur vi mår och delger varandra
erfarenheter kring livet och Parkinson.