Årsmöte Kalmar Län 2/3

   Årsmöte Kalmar Län 2/3

Lördagen den 2 mars fick Parkinsonföreningen i Västervik äran att vara värd för Länsföreningens årsmöte. En trevlig dag, med många glada skratt och lite allvar. Styrelsen för Kalmar Länsförening 2019 består av: Anne Johansson ordf. Birgitta Strümpel ekonomiansvarig, Katarina Vernersson Kopowski vice ordf. och sekr. Solveig Tjernquist Ekström medlemsansvarig. Samt ledamöterna Anders Davidsson, Lennart Åslin, Pia Steenbock och Helen Karlsson.