Hos Lennart Åslin, Stora trädgårdsgatan 8A, VÄSTERVIK.

Tel: 0737-89 66 45