Rörelser till musik och Socialchef på besök.

20 oktober 14.00 Rörelser till musik, 14.30 Socialchef Jörgen Olsson kommer till oss och vi kan ställa frågor till honom om vad vi kan förvänta oss av kommunen.