24/5 Avslutning.

Vi kommer att ha våravslutningen

den 24/5 kl 13.00

på Solveig och Lars Ekströms altan.

 Styrelsen