24/5 Avslutning.

Avslutning. 

Vi åker till Nyhults goda hantverk och fikar eller äter mat. 

Med reservation för ev ändringar. 

 Styrelsen