10/5 Korvgrillning Bondbacken

Korvgrillning Bondbacken

Var och en tar med eget fika/korv med tillbehör.

Med reservation för ev ändringar. 

 Styrelsen