Må Bra Träning

Fika 

20:-

Halléns buss.

Vi träffas på Hallens Buss nya byggnad, Lunnargatan 14