Lördagen den 21/10 aktivitet med Oskarshamns-gruppen

Lördagen den 21/10 tänkte vi ha en aktivitet

med Oskarshamns-gruppen.

Ev Shuffleboard i Västervik. Se Solveigs mail av den 8/9