26/10 Vi åker till Holms Varv

i Gamleby på studiebesök.

Ev entreer och ev kaffe med tillbehör, betalas av var och en.