22/11 Vi försöker få hit brandkåren

22/11 Vi försöker få hit brandkåren