Må-Bra-Träning i lokalen.

Fika 20:-

Inget besök i Hjälpmedelscentralen.

Styrelsemöte

12.30 . 13.30